Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przypominamy, iż mieszkańcy, którzy zechcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy muszą złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy (tj. 26.08.2020r.).

Szczegóły na stronie http://bip.mikolajkipomorskie.pl/ w zakładce raport o stanie Gminy.

                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                      Rady Gminy

                                                                                                                     Elżbieta Zamojska