Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Nr 21/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników urzędu

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania 

Urząd dla petentów będzie nieczynny!

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, droga pocztową lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

W sprawach pilnych oraz dotyczących wydawania aktów zgonów, aktów urodzenia i dowodów osobistych osoby będą przyjmowane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zarządzenie Wójta Numer 21/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS -COV-2

 

Gmina Mikołajki Pomorskie
ul.Dzierzgońska 2 
82-433 Mikołajki Pomorskie
NIP: 579 221 01 63

Numer konta UG Mikołajki Pomorskie

66 8309 0000 0000 0130 2000 0020  BS Sztum

Telefony :
Centrala: 55 6404357; 6404593; 6404604
Faks: 55 6404461

Adrese-mail:

sekretariatmikolajkipomorskie.pl

ePUAP:

Skrytka odbiorcza: /3b0s48tes4/skrytka

Skrytka odbiorcza ESP:  /3b0s48tes4/Skrytka ESP

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - Piątek

7.00-15.00

Nazwisko i Imię Pokój i telefon (556404357)

 

WÓJT GMINY

 

Maria Pałkowska-Rybicka

Wójt Gminy

Pokój Nr. 4

556404357 wew. 23

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

 

Majewska Izabela

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Pokój Nr.2 

556404357 wew. 20

Głowacka Katarzyna

Młodszy referent ds. organizacyjno kadrowych

Pokój Nr. 3

556404357 wew. 10

Grabowski Mirosław

Stanowisko ds. obronnych

Pokój Nr.5

 556404357 wew. 13

Witkowska Agata

Referent ds. samorządowych i obsługi rady

Pokój Nr.3

556404357 wew. 10

Sylwia Wojciechowska

Stanowisko ds. ewidencji ludności i oświaty

Z-ca Kierownika USC

Pokój Nr.1

556404357 wew. 19

Skalmowska Ewelina

Stanowisko ds. obywatelskich i dowodów osobistych

Kierowonik USC

Pokój Nr. 1

556404357 wew. 19

Czarnecki Andrzej

Informatyk

Pokój Nr. 5

556404357 wew. 13

 

REFERAT FINANSOWY

 

Smentek-Kwiatkowska Małgorzata

Skarbnik Gminy

Pokój Nr. 7

556404357 wew. 15

Szota Anna

Stanowisko ds. płac i ksiegowości budżetowej

Pokój Nr. 6

556404357 wew. 14

Kwolek Elżbieta

Stanowisko ds. podatków opłat lokalnych i windykacji

Pokój Nr. 8

556404357 wew. 16

Kolińska Iwona

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Pokój Nr.14

556404357 wew. 30

Wojtacka Magdalena

Deroszewska Anna

Stanowisko ds. wymiaru i podatków lokalnych

Pokój Nr. 8

556404357 wew. 16

Krużewska Bożena

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 

Pokój Nr. 14

556404357 wew. 30

Jedrzejewska Ewa

Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki odpadami

Pokój Nr. 8

556404357 wew. 16

Wewiór Marlena

Stanowisko ds. rozliczania dospodarki wodno-ściekowej

Pokój Nr. 14

556404357 wew. 18

Kichler Izabela

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Pokój Nr. 6

556404357 wew. 14

 

REFERAT GOSPODARCZY

 

Marciniak Marzena

Kierownik Referatu Gospodarczego 

Pokój Nr. 11

556404357 wew. 22

Podlaska Brygida

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Pokój Nr.10

556404357 wew. 12

Kuśmierczyk Anna

Stanowsiko ds. ochrony środowiska

Pokój Nr. 10

556404357 wew. 12

Justyna Zaborowska - Lenga

Stanowisko ds. komunalno-mieszkaniowych

Pokój Nr.10

556404357 wew. 12

 

REFERAT KOMUNALNY

 

Zaboronek Olgierd

Kierownik Referatu Komunalnego

Pokój Nr. 9

556404357 wew. 25

Zarzycka Michalina

Stanowisko ds. komunalnych

Pokój Nr. 9

556404357 wew. 25

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

 

Marcinkowska Iwona

Aktualnie zastępstwo pełni

Tomaszewska Sylwia

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i sportu

Pokój Nr. 12

556404357 wew. 11