Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich informuje , że od dnia 15 marca 2020 roku każda wracająca do Polski osoba obowiązana jest poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Kwarantanna odbywa się przez okres 14 dni pod adresem , który osoba poda w karcie lokalizacyjnej.

Zalecenia , do których musi się stosować każda osoba odbywająca kwarantannę:

- Nie opuszczaj domu;

- Nie wychodź do sklepu;

- Nie spotykaj się z innymi osobami , nie zapraszaj ludzi do domu;

- Jeżeli mieszkasz z rodziną , w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry;

- Używaj oddzielnych naczyń;

- Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie;

- Często myj ręce;

- Monitoruj temperaturę ciała minimum dwa razy dziennie;

- W przypadku wystąpienia gorączki , kaszlu, lub duszności niezwłocznie 

  skontaktuj się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub

  zgłoś się na oddział zakaźny.

 

 

Wójt Gminy

  Mikołajki Pomorskie

                                                            Maria Pałkowska-Rybicka