Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na podstawie plecenia  Wojewody Pomorskiego Nr 2 z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za dystrybucję żywności na terenie gmin powiatu sztumskiego.

Teren Gminy Mikołajki Pomorskie: Irena Sadłos – Kierownik GOPS

Tel. 530 744 799, adres e-mail: gops82433interia.pl