Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z możliwością wznowienia działalności przedszkoli, żłobków oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, po uwzględnieniu wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego, Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu zarówno dzieci jak i pracowników placówki oświatowej podjął decyzję o nieotwieraniu od 6 maja 2020 r. tutejszego Przedszkola.

Mając na uwadze fakt, iż placówka nie jest jeszcze w pełni gotowa na przyjęcie pod swoja opiekę  wychowanków informuję, iż dołożymy wszelkich starań aby w oparciu o zdobytą wiedze o pandemii  wypracować takie standardy by w pełni przygotować Przedszkole na ponowne otwarcie. Zdrowie i bezpieczeństwo  Państwa dzieci jest dla nas priorytetem, toteż musimy stworzyć takie warunki aby nie narażać dzieci na niebezpieczeństwo zakażenia się COVID-19.

Wobec powyższego prosimy Rodziców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Na chwilę obecną przedszkole będzie nieczynne do odwołania!

 

 

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                      Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

                                                                            Maria Pałkowska -Rybicka