Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mikołajki Pomorskie, dnia 28 maja 2020r.

 

INFORMACJA 

o podmiotach odbierających odpady komunalne

oraz o miejscach zagospodarowania odpadami 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a i b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) informuje się, że:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie od 02 września 2019r. jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil; z siedzibą w Nowym Stawie przy ul. Wiejskiej 6; 82-230 Nowy Staw.
  2. Podmiotami, które prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych     od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie są:
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.,  Malbork, ul. Gen. De Gauelle’a 70; 82-200 Malbork;
  • „STARKOM” Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., Starogard Gdański, ul. Tczewska 22; 83-200 Starogard Gdański;
  • Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” sp. z o.o., Kwidzyn, ul. Wiślana 2; 82-500 Kwidzyn;
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Sztum, ul. Kochanowskiego 28; 82-400 Sztum.
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil; Nowy Staw, ul. Wiejska 6; 82-230 Nowy Staw.
  1. Miejscem zagospodarowania przez podmioty wymienione w punktach 1 i 2 zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8; 82-500 Kwidzyn.

 

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk