Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Azbest

Utworzono: wtorek, 18 sierpień 2015 13:56 | Opublikowano: piątek, 10 czerwiec 2016 11:56
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

I. ABC o ,,azbeście"

Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032

 

1.1 Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW

1) udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;

2) zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;

3) NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;

4) środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW.

 

1.2  Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałem środków NFOSiGW

1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;

2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji;

3) kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie mogą przekroczyć iloczynu 400 zł  i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;

4) minimalne łącznie zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;

5) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;.

6) przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu     i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;

7) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;

8) w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy,zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

9) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4.2 kwota dofinansowania ze środków NFOŚ i GW wynosi 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2-6 nie stosuje się ;

 

1.3  Beneficjenci www.wfos.gdansk.pl

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

1.4 Rodzaje przedsięwzięć

1.Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.

 

1.5 Informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już      na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

 

2. Informacje dotyczące usuwania azbestu - przekierowanie na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

II „Azbestowe archiwum”

  1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2012r. Okres realizacji od 04 maja 2012r. do 31 grudnia 2012r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 33006,71 zł, natomiast kwota dotacji 23102,00 zł. Zutylizowano 28,905 Mg  wyrobów azbestowych.
  2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2013r. Okres realizacji od 06 maja 2013r. do 30 października 2013r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 5336,00 zł, natomiast kwota dotacji 3734,00 zł. Zutylizowano 6,67 Mg  wyrobów azbestowych.
  3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2014r. Okres realizacji od 09 maja 2014r. do 28 listopada 2014r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 18640,00 zł, natomiast kwota dotacji 18076,00 zł. Zutylizowano 11,37 Mg  wyrobów azbestowych.
  4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2015r. Okres realizacji od 18 maja 2015r. do 16 listopada 2015r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 29285,60 zł, natomiast kwota dotacji 23570,00 zł. Zutylizowano 36,607 Mg  wyrobów azbestowych.
  5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2016r. Okres realizacji od 02 czerwca  2016r. do 17 listopada 2016r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 7688,00 zł, natomiast kwota dotacji 6534,00 zł. Zutylizowano 9,78 Mg  wyrobów azbestowych. 
  6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2017r. Okres realizacji od 02 czerwca  2017r. do 20 listopada 2017r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 1264,00 zł, natomiast kwota dotacji 948,00 zł. Zutylizowano 1,58 Mg  wyrobów azbestowych. 

III Punkt informacyjny:

Zakres udzielanych informacji:

- szkodliwość azbestu,

- zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,

- możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W punkcie informacyjnym przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a także:

- informowanie o naborach zgłoszeń,

- zasady przeprowadzanego naboru,

- potrzebne dokumenty do pobrania lub podane miejsce do ich odebrania,

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie; pok.  Nr 9,  tel. 55-640-43-57 wew. 25; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV Spotkania i materiały informacyjne:

1. Spotkania edukacyjne z mieszkańcami dotyczące usuwania azbestu. Kalendarium planowanych spotkań w 2016r.

Sołectwo

Termin

Mikołajki Pomorskie

VIII - IX

Balewo

VIII -IX

Cierpięta

VIII -IX

Cieszymowo

VIII -IX

Dąbrówka Pruska

VIII -IX

Dworek

VIII -IX

Kołoząb

VIII -IX

Krasna Łąka

VIII -IX

Krastudy

VIII -IX

Mirowice

VIII -IX

Nowe Minięta

VIII -IX

Perklice

VIII -IX

Pierzchowice

VIII -IX

Sadłuki

VIII -IX

Stążki

VIII-IX

Wilczewo

VIII -IX

 

2.      Spotkania edukacyjne z mieszkańcami dotyczące usuwania azbestu. Kalendarium planowanych spotkań w 2017r. 

Sołectwo

Termin

Mikołajki Pomorskie

VIII - IX

Balewo

VIII -IX

Cierpięta

VIII -IX

Cieszymowo

VIII -IX

Dąbrówka Pruska

VIII -IX

Dworek

VIII -IX

Kołoząb

VIII -IX

Krasna Łąka

VIII -IX

Krastudy

VIII -IX

Mirowice

VIII -IX

Nowe Minięta

VIII -IX

Perklice

VIII -IX

Pierzchowice

VIII -IX

Sadłuki

VIII -IX

Stążki

VIII-IX

Wilczewo

VIII -IX

2. Materiały informacyjne do pobrana ze strony internetowej:

ULOTKA - AZBEST Ulotka

3. Inne działania edukacyjno – informacyjne:

 

Materiały i informacje dotyczące azbestu do pobrania w punkcie informacyjnym.

 

Kategoria: