Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Budżet

Utworzono: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 13:38 | Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 13:38

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

UCHWALA Nr 035/g246/R/VI/17 Nr Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gmi Pomorskie

za 2016 rok.

Roczna informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie 

za rok 2016 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

za rok 2016 

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

wg stanu na koniec 2016 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za IV kwartał 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za III kwartał 2016 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za II kwartał 2016 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Roczna informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za I kwartał 2016 roku

Rb-28Ssprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku


 

Kategoria: