Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Rada Gminy

Andrzej Czarnecki
Utworzono: środa, 16 styczeń 2019 07:18 | Opublikowano: środa, 16 styczeń 2019 07:18

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Protokół Nr XVIII/2020

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 26 sierpnia 2020 roku

w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajakch Pomorskich przy ul. Szreibera 14

W związku z problemami technicznymi na XVIII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 26 sierpnia 2020 roku przedstawiamy protokoły imienne z głosowania na projektami uchwał.

Protokół Nr XVII/2020

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 17 lipca 2020 roku

w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajakch Pomorskich przy ul. Szreibera 14

Protokół Nr XVI/2020

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 25 maja 2020 roku

w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajakch Pomorskich przy ul. Szreibera 14

Protokół Nr XV/2020

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 21 lutego 2020 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr XIV/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 23 grudzia 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr XIII/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 9 grudzia 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr XII/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 6 listopada 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr XI/2019

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 22 października2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr X/2019

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 20 sierpnia 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr IX/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 30 lipca 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr VIII/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 27 czerwca 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr VII/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 30 maja 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr VI/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 27 marca 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr V/2019

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 13 lutego 2019 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr IV/2018

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 28 grudnia 2018 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr III/2018

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 28 listopada 2018 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Protokół Nr II/2018

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 19 listopada 2018 roku

w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajakch Pomorskich przy ul. Szreibera 14

Protokół Nr I/2018

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

odbytej 19 listopada 2018 roku

w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajakch Pomorskich przy ul. Szreibera 14

 
Utworzono: niedziela, 15 maj 2016 13:09 | Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:10
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Utworzono: wtorek, 17 maj 2016 14:26 | Opublikowano: wtorek, 17 maj 2016 14:26
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nazwisko i imię Pełniona funkcja w Radzie Gminy

ZAMOJSKA Elżbieta

Przewodniczący Rady Gminy

KOLIŃSKI Krzysztof

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

WYSOCKI Roman

Radny 

GRĘBOWSKA Sylwia Urszula

Radny

WITKOWSKI Michał Jan

Radny

ŻMUDA Marek Waldemar

Radny

WOJTKOWIAK Mariusz Arkadiusz

Radny

FELSKI Robert Andrzej

Radny

NOWAK Henryk Kazimierz

Radny

MARCHLEWSKI Kazimierz

Radny

SZYMAŃSKI-SZTYM Piotr

Radny

GŁOWACKI Mariusz

Radny

MULARCZYK Bogdan

Radny

GROCHOWSKA Katarzyna

Radny

DRZYMALSKI Grzegorz

Radny

 

 

Szukaj

Gminny System Komunikacji Online

Koronawirus

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Rozlicz PIT

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  25.07.2024 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2898781
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
221
2543
2892429
14256
10672
2898781

Your IP: 3.238.116.201
2024-07-25 15:47