Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Zarządzenia Wójta Gminy

Andrzej Czarnecki
Utworzono: środa, 22 styczeń 2020 07:30 | Opublikowano: środa, 22 styczeń 2020 07:30
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zarządzenie Wójta

Numer 53/2020 

z dnia 

27 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.
.

Zarządzenie Wójta

Numer 52/2020 

z dnia 

13 sierpnia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 51/2020 

z dnia 

10 sierpnia 2020 roku

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie Wójta

Numer 50/2020 

z dnia 

5 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020 - 2027

Zarządzenie Wójta

Numer 49/2020 

z dnia 

5 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta

Numer 48/2020 

z dnia 

4 sierpnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 47/2020 

z dnia 

28 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 46/2020 

z dnia 

24 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Wójta

Numer 45/2020 

z dnia 

22 lipca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie obręb Perklice.

Zarządzenie Wójta

Numer 44/2020 

z dnia 

6 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 42/2020 

z dnia 

26 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 41/2020 

z dnia 

26 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Balewie obręb Perklice.

Zarządzenie Wójta

Numer 40/2020 

z dnia 

19 czerwca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Zarządzenie Wójta

Numer 39/2020 

z dnia 

10 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 38/2020 

z dnia 

9 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania operatorów informatycznych do obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 37/2020 

z dnia 

9 czerwca 2020 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 36/2020 

z dnia 

8 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie Wójta

Numer 35/2020 

z dnia 

8 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Wójta

Numer 34/2020 

z dnia 

5 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020 - 2027

Zarządzenie Wójta

Numer 33/2020 

z dnia 

2 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 32/2020 

z dnia 

29 maja 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 31/2020 

z dnia 

25 maja 2020 roku

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 30/2020 

z dnia 

11 maja 2020 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Wójta

Numer 29/2020 

z dnia 

8 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów

Zarządzenie Wójta

Numer 28/2020 

z dnia 

29 kwietnia 2020 roku

w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Mikołajki Pomorskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Wójta

Numer 27/2020 

z dnia 

29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 26/2020 

z dnia 

28 kwietnia 2020 roku

Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Zarządzenie Wójta

Numer 25/2020 

z dnia 

15 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 24/2020 

z dnia 

27 marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 23/2020 

z dnia 

23 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 22/2020 

z dnia 

16 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Zarządzenie Wójta

Numer 21/2020 

z dnia 

16 marca 2020 roku

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS -COV-2

Zarządzenie Wójta

Numer 20/2020 

z dnia 

12 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Zarządzenie Wójta

Numer 19/2020 

z dnia 

5 marca 2020 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 18/2020 

z dnia 

2 marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 17/2020 

z dnia 

2 marca 2020 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 16/2020 

z dnia 

18 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 15/2020 

z dnia 

18 lutego 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Balewie obręb Perklice.

Zarządzenie Wójta

Numer 14/2020 

z dnia 

17 lutego 2020 roku

w sprawie stawki czynszu za najem lokali komunalnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 13/2020 

z dnia 

31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 12/2020 

z dnia 

30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 11/2020 

z dnia 

24 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 10/2020 

z dnia 

24 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Wójta

Numer 9/2020 

z dnia 

23 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 8/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 7/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 6/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 5/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Wójta

Numer 4/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 3/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Wójta

Numer 2/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich za święta przypadające w sobotę.

Zarządzenie Wójta

Numer 1/2020 

z dnia 

7 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Krasnej Łące.
 
Andrzej Czarnecki
Utworzono: środa, 02 styczeń 2019 07:54 | Opublikowano: środa, 02 styczeń 2019 07:54

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzenie Wójta

Numer 93/2019 

z dnia 

30 grudnia 2019 roku

w sprawie  zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 92/2019 

z dnia 

19 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko - parkowym w Stążkach.

Zarządzenie Wójta

Numer 91/2019 

z dnia 

17 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania  Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 90/2019 

z dnia 

16 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 89/2019 

z dnia 

12 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 88/2019 

z dnia 

10 grudnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 87/2019 

z dnia 

28 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 86/2019 

z dnia 

28 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 83/2019 

z dnia 

19 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 82/2019 

z dnia 

19 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 81/2019 

z dnia 

14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 80/2019 

z dnia 

14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 79/2019 

z dnia 

6 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Wójta

Numer 78/2019 

z dnia 

4 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 77/2019 

z dnia 

30 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie obręb Perklice.

 

Zarządzenie Wójta

Numer 76/2019 

z dnia 

25 października 2019 roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zarządzenie Wójta

Numer 75/2019 

z dnia 

25 października 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 74/2019 

z dnia 

17 października 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2019/2020 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich, GCBK/OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

Zarządzenie Wójta

Numer 73/2019 

z dnia 

17 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe  lub artystyczne

Zarządzenie Wójta

Numer 71/2019 

z dnia 

10 października 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 70/2019 

z dnia 

8 października 2019 roku

w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Wójta

Numer 69/2019 

z dnia 

7 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko - parkowym w Stążkach.

Zarządzenie Wójta

Numer 68/2019 

z dnia 

4 października 2019 roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy  Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 67/2019 

z dnia 

4 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia karty obiegowej i protokołu zdawczo-odbiorczego dla pracowników Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz zasad ich stosowania

Zarządzenie Wójta

Numer 66/2019 

z dnia 

27 września 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Wójta

Numer 65/2019 

z dnia 

20 września 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na  rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 64/2019 

z dnia 

12 września 2019 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 62/2019 

z dnia 

2 września 2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 61/2019 

z dnia 

30 sierpnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 60/2019 

z dnia 

30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 

Zarządzenie Wójta

Numer 59/2019 

z dnia 

30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 58/2019 

z dnia 

26 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 57/2019 

z dnia 

26 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Zarządzenie Wójta

Numer 56/2019 

z dnia 

19 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 55/2019 

z dnia 

19 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krasnej Łące.

Zarządzenie Wójta

Numer 54/2019 

z dnia 

12 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Wójta

Numer 53/2019 

z dnia 

7 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 52/2019 

z dnia 

6 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w Cierpiętach obręb Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 51/2019 

z dnia 

6 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu planistycznego

Zarządzenie Wójta

Numer 50/2019 

z dnia 

31 lipca 2019 roku

w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych

Zarządzenie Wójta

Numer 49/2019 

z dnia 

31 lipca 2019 roku

w sprawie podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie (zwanego dalej planem).

Zarządzenie Wójta

Numer 48/2019 

z dnia 

19 lipca 2019 roku

w sprawie zajmowania dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których właścicielem jest Gmina Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 47/2019 

z dnia 

18 lipca 2019 roku

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 9/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 46/2019 

z dnia 

12 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 45/2019 

z dnia 

12 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 44/2019 

z dnia 

1 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 43/2019 

z dnia 

1 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Nr 9/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 41/2019 

z dnia 

18 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołąjki Pomorskie na lata 2019 - 2025

Zarządzenie Wójta

Numer 40/2019 

z dnia 

10 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 39/2019 

z dnia 

10 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Wójta

Numer 38/2019 

z dnia 

5 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 37/2019 

z dnia 

4 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 36/2019 

z dnia 

4 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Stążkach.

Zarządzenie Wójta

Numer 35/2019 

z dnia 

28 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia przez Gminę Mikołajki Pomorskie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Wójta

Numer 33/2019 

z dnia 

24 maja 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 32/2019 

z dnia 

16 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Cieszymowie obręb Stążki, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat.

Zarządzenie Wójta

Numer 31/2019 

z dnia 

16 maja 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 30/2019 

z dnia 

13 maja 2019 roku

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 29/2019 

z dnia 

9 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Wójta

Numer 28/2019 

z dnia 

9 maja 2019 roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania

Zarządzenie Wójta

Numer 27/2019 

z dnia 

30 kwietnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 26/2019 

z dnia 

30 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach
w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich”.

Zarządzenie Wójta

Numer 25/2019 

z dnia 

26 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta

Numer 24/2019 

z dnia 

26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 23/2019 

z dnia 

15 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 22/2019 

z dnia 

10 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 20/2019 

z dnia 

5 kwietnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów Sołectw

Zarządzenie Wójta

Numer 19/2019 

z dnia 

27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2018

Zarządzenie Wójta

Numer 18/2019 

z dnia 

27 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania  wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Wójta

Numer 16/2019 

z dnia 

19 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów

Zarządzenie Wójta

Numer 15/2019 

z dnia 

13 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany, położonych na terenie gminy Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 14/2019 

z dnia 

1 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 13/2019 

z dnia 

1 marca 2019 roku

w sprawie  szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Wójta

Numer 12/2019 

z dnia 

28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 11/2019 

z dnia 

27 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Wójta

Numer 10/2019 

z dnia 

4 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez  Urząd Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 9/2019 

z dnia 

01 lutego 2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 8/2019 

z dnia 

28 stycznia 2019 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 7/2019 

z dnia 

17 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Zarządzenie Wójta

Numer 6/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 5/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów w postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 4/2019 

z dnia 

15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 3/2019 

z dnia 

14 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji ds kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, oraz okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Zarządzenie Wójta

Numer 2/2019 

z dnia 

3 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 1/2019 

z dnia 

2 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2019 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
 

 

Andrzej Czarnecki
Utworzono: wtorek, 03 styczeń 2017 07:54 | Opublikowano: wtorek, 03 styczeń 2017 07:54

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzenie Numer

78/2017

z dnia

 

29 grudnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

 

Zarządzenie Numer

77/2017

z dnia

 

28 grudnia

2017

roku

w sprawie ustalenia procedur  kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

 

 

Zarządzenie Numer

76/2017

z dnia

 

22 grudnia

2017

roku

w sprawie wprowadzenia zmiany wzoru wniosku o zaangażowanie środków budżetowych Urzędu Gminy

 

Zarządzenie Numer

75/2017

z dnia

 

08 grudnia

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutayjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

74/2017

z dnia

 

07 grudnia

2017

roku

w sprawie organizacji połączenia instytucji kultury

 

Zarządzenie Numer

72/2017

z dnia

 

24 listopada

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

70/2017

z dnia

 

17 listopada

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

69/2017

z dnia

 

15 listopada

2017

roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018

 

Zarządzenie Numer

68/2017

z dnia

 

15 listopada

2017

roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

67/2017

z dnia

 

3 listopada

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

66/2017

z dnia

 

31 października

2017

roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności.

 

Zarządzenie Numer

65/2017

z dnia

 

31 października

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

64/2017

z dnia

 

25 października

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie obręb Perklice gm. Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

63/2017

z dnia

 

24 października

2017

roku

w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwestycyjnych na plac zabaw przy Przedszkolu w Mikołajkach Pomorskich .

 

Zarządzenie Numer

62/2017

z dnia

 

20 października

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

61/2017

z dnia

 

16 października

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

60/2017

z dnia

 

11 października

2017

roku

w sprawie wygaszenia obowiązku ewidencji w zakresie wydatków strukturalnych

 

Zarządzenie Numer

59/2017

z dnia

 

9 października

2017

roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

 

Zarządzenie Numer

58/2017

z dnia

 

9 października

2017

roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

57/2017

z dnia

 

6 października

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2017/2018 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich,GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

 

Zarządzenie Numer

56/2017

z dnia

 

4 października

2017

roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

 

Zarządzenie Numer

55/2017

z dnia

 

3 października

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

54/2017

z dnia

 

29 września

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

53/2017

z dnia

 

29 września

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

52/2017

z dnia

 

27 września

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

 

Zarządzenie Numer

51/2017

z dnia

 

27 września

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji zbędnych składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

50.1/2017

z dnia

 

25 września

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

50/2017

z dnia

 

11 września

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

49/2017

z dnia

 

05 września

2017

roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018

 

Zarządzenie Numer

48/2017

z dnia

 

30 sierpnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

47/2017

z dnia

 

30 sierpnia

2017

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Numer

46/2017

z dnia

 

29 sierpnia

2017

roku

w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

45/2017

z dnia

 

18 sierpnia

2017

roku

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXII/150 /2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

Zarządzenie Numer

44/2017

z dnia

 

17 sierpnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

43/2017

z dnia

 

02 sierpnia

2017

roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

42/2017

z dnia

 

02 sierpnia

2017

roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

41/2017

z dnia

 

02 sierpnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

40/2017

z dnia

 

24 lipca

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pierzchowice.

 

Zarządzenie Numer

39/2017

z dnia

 

24 lipca

2017

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

38/2017

z dnia

 

12 lipca

2017

roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

Zarządzenie Numer

37/2017

z dnia

 

10 lipca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

35/2017

z dnia

 

26 czerwca

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pierzchowice.

 

Zarządzenie Numer

34/2017

z dnia

 

14 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Dąbrówce Pruskiej.

 

Zarządzenie Numer

33/2017

z dnia

 

7 czerwca

2017

roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

32/2017

z dnia

 

07 czerwca

2017

roku

w sprawie wprowadzenia ,, Regulaminu użytkowania samochodu służbowego"

 

Zarządzenie Numer

31/2017

z dnia

 

05 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej 17.

 

Zarządzenie Numer

30/2017

z dnia

 

05 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Numer

29/2017

z dnia

 

01 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kościuszki.

 

Zarządzenie Numer

28/2017

z dnia

 

01 czerwca

2017

roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskie w roku 2017.

 

Zarządzenie Numer

27/2017

z dnia

 

24 maja

2017

roku

w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji .

 

Zarządzenie Numer

26/2017

z dnia

 

22 maja

2017

roku

w sprawie powołania Gminnego Zespoły Zarządzania Kryzysowego

 

Zarządzenie Numer

25/2017

z dnia

 

18 maja

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

24/2017

z dnia

 

10 maja

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Piaskowej.

 

Zarządzenie Numer

23/2017

z dnia

 

27 kwietnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

22/2017

z dnia

 

25 kwietnia

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 

Zarządzenie Numer

21/2017

z dnia

 

25 kwietnia

2017

roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

 

Zarządzenie Numer

20/2017

z dnia

 

20 kwietnia

2017

roku

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej

 

Zarządzenie Numer

19/2017

z dnia

 

10 kwietnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

18/2017

z dnia

 

29 marca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

17/2017

z dnia

 

28 marca

2017

roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

16/2017

z dnia

 

28 marca

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

15/2017

z dnia

 

28 marca

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

14/2017

z dnia

 

16 marca

2017

roku

w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

13/2017

z dnia

 

08 marca

2017

roku

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

12/2017

z dnia

 

08 marca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

10/2017

z dnia

 

20 lutego

2017

roku

w sprawie powołania komisji do szacowania wartości składników majątkowych

 

Zarządzenie Numer

9/2017

z dnia

 

20 lutego

2017

roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

8/2017

z dnia

 

20 lutego

2017

roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

7/2017

z dnia

 

02 lutego

2017

roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Numer

6/2017

z dnia

 

25 stycznia

2017

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

 

Zarządzenie Numer

5/2017

z dnia

 

20 stycznia

2017

roku

w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

4/2017

z dnia

 

20 stycznia

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pierzchowice.

 

Zarządzenie Numer

3/2017

z dnia

 

11 stycznia

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sadłuki

 

Zarządzenie Numer

2/2017

z dnia

 

2 stycznia

2017

roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

1/2017

z dnia

 

2 stycznia

2017

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

 

 
Andrzej Czarnecki
Utworzono: środa, 10 styczeń 2018 07:54 | Opublikowano: środa, 10 styczeń 2018 07:54

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzenie Wójta Numer 74/2018 

z dnia 

31 grudnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do prowadzenia w imieniu  Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie okreslonych spraw gminy.

 

Zarządzenie Wójta Numer 73/2018 

z dnia 

31 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania Zastepcy Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 72/2018 

z dnia 

27 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 

Zarządzenie Wójta Numer 71/2018 

z dnia 

6 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 70/2018 

z dnia 

6 grudnia 2018 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 69/2018 

z dnia 

27 listopada 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Balewie obręb Perklice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat.

 

Zarządzenie Wójta Numer 68/2018 

z dnia 

27 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Wójta Numer 66/2018 

z dnia 

14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019

 

Zarządzenie Wójta Numer 65/2018 

z dnia 

14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 63/2018 

z dnia 

31 października 2018 roku

w sprawie zmian Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Wójta Numer 62/2018 

z dnia 

31 października 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 61/2018 

z dnia 

31 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Zarządzenie Wójta Numer 60/2018 

z dnia 

24 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 59/2018 

z dnia 

22 października 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2018/2019 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich , GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 58/2018 

z dnia 

12 października 2018 roku

w sprawie w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 57/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

 

Zarządzenie Wójta Numer 56/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie  wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe  lub artystyczne

 

Zarządzenie Wójta Numer 55/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej

 

Zarządzenie Wójta Numer 54/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy  Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 53/2018 

z dnia 

3 października 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 51/2018 

z dnia 

28 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

 

Zarządzenie Wójta Numer 50/2018 

z dnia 

24 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku gminy

 

Zarządzenie Wójta Numer 49/2018 

z dnia 

12 września 2018 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019

 

Zarządzenie Wójta Numer 48/2018 

z dnia 

10 września 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 47/2018 

z dnia 

31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 46/2018 

z dnia 

30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Wójta Numer 45/2018 

z dnia 

28 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej   w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 44/2018 

z dnia 

28 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 43/2018 

z dnia 

22 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich wyłącznie w postaci elektronicznej

 

Zarządzenie Wójta Numer 42/2018 

z dnia 

20 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej   w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Wójta Numer 41/2018 

z dnia 

20 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 40/2018 

z dnia 

08 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 39/2018 

z dnia 

06 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Balewie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 38/2018 

z dnia 

24 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenie z programu ,,Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu ,,Dobry start".

 

Zarządzenie Wójta Numer 37/2018 

z dnia 

23 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 35/2018 

z dnia 

29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 34/2018 

z dnia 

29 czerwca 2018 roku

w sprawie przekazania środków trwałych

 

Zarządzenie Wójta Numer 33/2018 

z dnia 

20 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 32/2018 

z dnia 

08 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Zarządzenie Wójta Numer 31/2018

z dnia 

07 czerwca 2018 roku

w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym organizowanym przez starostę sztumskiego.

 

Zarządzenie Wójta Numer 30/2018 

z dnia 

30 maja 2018 roku

w sprawie wyboru  ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia  wykonania  zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 

Zarządzenie Wójta Numer 29/2018 

z dnia 

29 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczoncyh do dzierżawy, położonych w Cieszymowie obręb Stążki.

 

Zarządzenie Wójta Numer 28/2018 

z dnia 

28 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Stązkach na okres do trzech miesięcy

 

Zarządzenie Wójta Numer 27/2018 

z dnia 

23 maja 2018 roku

w sprawie wdrożenia  klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych

 

Zarządzenie Wójta Numer 26/2018 

z dnia 

22 maja 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 25/2018 

z dnia 

15 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do zamiany, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 24/2018 

z dnia 

24 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej

 

Zarządzenie Wójta Numer 23/2018 

z dnia 

30 kwietnia 2018 roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wyskości środków na poszczególne zadania.

 

Zarządzenie Wójta Numer 22/2018 

z dnia 

24 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 21/2018 

z dnia 

16 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 20/2018 

z dnia 

16 kwietnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia przeglądów materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 19/2018 

z dnia 

16 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 

Zarządzenie Wójta Numer 18/2018 

z dnia 

10 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Pierzchowicach.

 

Zarządzenie Wójta Numer 17/2018 

z dnia 

26 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 16/2018 

z dnia 

26 lutego  2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 15/2018 

z dnia 

23 lutego  2018 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Mikołajakch Pomorskich w roku 2018.

 

Zarządzenie Wójta Numer 14/2018 

z dnia 

23 lutego  2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 13/2018 

z dnia 

14 lutego  2018 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego  nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Wójta Numer 12/2018 

z dnia 

13 lutego  2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż majątku ruchomego tj. hali stalowej położonej w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 11/2018 

z dnia 

13 lutego  2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 10/2018 

z dnia 

09 lutego  2018 roku

w sprawie zminany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 9/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

Powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Uregulowanie gospodarki wodociągowej  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej  wraz z przyłączami"

 

Zarządzenie Wójta Numer 8/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Wójta Numer 7/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 6/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

Zarządzenie Wójta Numer 5/2018 

z dnia 

24 stycznia  2018 roku

w sprawie zminany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 4/2018

z dnia 

 23 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 3/2018 

z dnia 

17 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 51/2017w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji zbędnych składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 2/2018 

z dnia 

04 stycznia 2018 roku

w sprawie  wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd/wjazd pojazdów poza znaki ograniczenia tonażu lub ruch na drogach gminnych i wewnętrznych w granicach Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 1/2018

z dnia 

03 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzedu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 

 

Utworzono: wtorek, 31 maj 2016 10:00 | Opublikowano: wtorek, 31 maj 2016 10:00

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzenie Numer

66/2016

z dnia

 

30 grudnia

2016

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026

 

Zarządzenie Numer

65/2016

z dnia

 

28 grudnia

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Piaskowej.

 

Zarządzenie Numer

64/2016

z dnia

 

21 grudnia

2016

roku

w sprawie powołania i wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

63/2016

z dnia

 

20 grudnia

2016

roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

 

Zarządzenie Numer

62/2016

z dnia

 

16 grudnia

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

61/2016

z dnia

 

9 grudnia

2016

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko -parkowym w Stążkach.

 

Zarządzenie Numer

60/2016

z dnia

 

5 grudnia

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

59/2016

z dnia

 

23 listopada

2016

roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

58/2016

z dnia

 

10 listopada

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kościuszki 8.

 

Zarządzenie Numer

57/2016

z dnia

 

10 listopada

2016

roku


w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 

 

Zarządzenie Numer

56/2016

z dnia

 

10 listopada

2016

roku


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

55/2016

z dnia

 

07 listopada

2016

roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

54/2016

z dnia

 

02 listopada

2016

roku


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie i nadania jej regulaminu działania.

 

Zarządzenie Numer

53/2016

z dnia

 

27 października

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

52/2016

z dnia

 

26 października

2016

roku


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

Zarządzenie Numer

51/2016

z dnia

 

19 października

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

50/2016

z dnia

 

17 października

2016

roku


w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

 

Zarządzenie Numer

49/2016

z dnia

 

13 października

2016

roku


zmieniające Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich, GOK/ OSP w Mikołajkach Pomorskich, ,kotłownię przy Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

 

Zarządzenie Numer

48/2016

z dnia

 

10 października

2016

roku


w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

47/2016

z dnia

 

6 października

2016

roku


w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich, GOK/ OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

 

Zarządzenie Numer

46/2016

z dnia

 

3 października

2016

roku


w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

 

Zarządzenie Numer

45/2016

z dnia

 

30 września

2016

roku


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

 

Zarządzenie Numer

44/2016

z dnia

 

30 września

2016

roku


w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Zarządzenie Numer

43/2016

z dnia

 

22 września

2016

roku


w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

42/2016

z dnia

 

9 września

2016

roku


w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

41/2016

z dnia

 

6 września

2016

roku


w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Mikołajki Pomorskie i jej jednostkach budżetowych.

 

Zarządzenie Numer

40/2016

z dnia

 

31 sierpnia

2016

roku


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

39/2016

z dnia

 

31 sierpnia

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

38/2016

z dnia

 

30 sierpnia

2016

roku


w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzących przez gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

37/2016

z dnia

 

26 sierpnia

2016

roku


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

 

Zarządzenie Numer

36/2016

z dnia

 

26 sierpnia

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

35/2016

z dnia

 

26 lipca

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

34/2016

z dnia

 

25 lipca

2016

roku


w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie z Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna"

 

Zarządzenie Numer

33/2016

z dnia

 

18 lipca

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

32/2016

z dnia

 

13 lipca

2016

roku


w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

Zarządzenie Numer

31/2016

z dnia

 

06 czerwca

2016

roku


w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 

Zarządzenie Numer

30/2016

z dnia

 

31 maja

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Mirowicach gm. Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

29/2016

z dnia

 

30 maja

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

28/2016

z dnia

 

17 maja

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

27/2016

z dnia

 

13 maja

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie.

 

Zarządzenie Numer

26/2016

z dnia

 

10 maja

2016

roku


w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Mikołajki Pomorskie z mocy prawa.

 

Zarządzenie Numer

25/2016

z dnia

 

10 maja

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

24/2016

z dnia

 

09 maja

2016

roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy komisji Konkursowej

 

Zarządzenie Numer

23/2016

z dnia

 

09 maja

2016

roku


w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

 

Zarządzenie Numer

22/2016

z dnia

 

25 kwietnia

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Stążkach

 

Zarządzenie Numer

21/2016

z dnia

 

19 kwietnia

2016

roku


w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

20/2016

z dnia

 

14 kwietnia

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

19/2016

z dnia

 

31 marca

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

18/2016

z dnia

 

21 marca

2016

roku

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 12 oraz ul. Szreibera 14

 

Zarządzenie Numer

17/2016

z dnia

 

17 marca

2016

roku

W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

16/2016

z dnia

 

17 marca

2016

roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

15/2016

z dnia

 

17 marca

2016

roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.

 

Zarządzenie Numer

14/2016

z dnia

 

17 marca

2016

roku

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

 

Zarządzenie Numer

13/2016

z dnia

 

14 marca

2016

roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Numer

12/2016

z dnia

 

26 lutego

2016

roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

 

Zarządzenie Numer

11/2016

z dnia

 

12 lutego

2016

roku

w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Mikołajki pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

10/2016

z dnia

 

27 stycznia

2016

roku

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

9/2016

z dnia

 

27 stycznia

2016

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

8/2016

z dnia

 

27 stycznia

2016

roku

w sprawie przyjęcia Diagnoz stanu i potrzeb w zakresie obszarów wsparcia uczniów w szkole prowadzonej przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

7/2016

z dnia

 

27 stycznia

2016

roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

6/2016

z dnia

 

25 stycznia

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

5/2016

z dnia

 

21 stycznia

2016

roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

4/2016

z dnia

 

11 stycznia

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Numer

3/2016

z dnia

 

07 stycznia

2016

roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2015 roku.

 

Zarządzenie Numer

2/2016

z dnia

 

05 stycznia

2016

roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

1/2016

z dnia

 

04 stycznia

2016

roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności

 

Szukaj

Gminny System Komunikacji Online

Koronawirus

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Rozlicz PIT

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  07.12.2023 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2816062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
464
64
1201
2813755
1975
8964
2816062

Your IP: 44.197.101.251
2023-12-07 21:51