Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenia Wójta 2015

Utworzono: wtorek, 17 maj 2016 10:37 | Opublikowano: wtorek, 17 maj 2016 10:37

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zarządzenie Numer

89/2015

z dnia

 

31 grudnia

2015

roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

88/2015

z dnia

 

14 grudnia

2015

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Zarządzenie Numer

87/2015

z dnia

 

14 grudnia

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

Zarządzenie Numer

86/2015

z dnia

 

14 grudnia

2015

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Zarządzenie Numer

85/2015

z dnia

 

11 grudnia

2015

roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

84/2015

z dnia

 

11 grudnia

2015

roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

83/2015

z dnia

 

7 grudnia

2015

roku

w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Gminę Mikołajki Pomorskie w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla".

 

Zarządzenie Numer

82/2015

z dnia

 

7 grudnia

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

81/2015

z dnia

 

26 listopada

2015

roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

80/2015

z dnia

 

19 listopada

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

79/2015

z dnia

 

12 listopada

2015

roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

 

Zarządzenie Numer

78/2015

z dnia

 

12 listopada

2015

roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

77/2015

z dnia

 

30 października

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

76/2015

z dnia

 

02 listopada

2015

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Zarządzenie Numer

75/2015

z dnia

 

29 października

2015

roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz część wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

74/2015

z dnia

 

28 października

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

73/2015

z dnia

 

27 października

2015

roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo", gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

72/2015

z dnia

 

22 października

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, położonej w Balewie obręb Perklice , gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

71/2015

z dnia

 

21 października

2015

roku

w sprawieprzyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

 

Zarządzenie Numer

70/2015

z dnia

 

21 października

2015

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej 

 

Zarządzenie Numer

69/2015

z dnia

 

19 października

2015

roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku 

 

Zarządzenie Numer

68/2015

z dnia

 

19 października

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

67/2015

z dnia

 

16 października

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

66/2015

z dnia

 

12 października

2015

roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

65/2015

z dnia

 

05 października

2015

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

 

Zarządzenie Numer

64/2015

z dnia

 

05 października

2015

roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mikołajki Pomorskie dla przewodniczących głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Zarządzenie Numer

63/2015

z dnia

 

01 października

2015

roku

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Numer

62/2015

z dnia

 

01 października

2015

roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 

Zarządzenie Numer

61/2015

z dnia

 

29 września

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

60/2015

z dnia

 

21 września

2015

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię przy Urzędzie Gminy.

 

Zarządzenie Numer

59/2015

z dnia

 

21 września

2015

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w Cieszymowie.

 

Zarządzenie Numer

58/2015

z dnia

 

21 września

2015

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

57/2015

z dnia

 

21 września

2015

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Numer

56/2015

z dnia

 

16 września

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

55/2015

z dnia

 

14 września

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie.

 

Zarządzenie Numer

54/2015

z dnia

 

8 września

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, położonej w Krasnej Łące gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

53/2015

z dnia

 

8 września

2015

roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

52/2015

z dnia

 

4 września

2015

roku

w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016

 

Zarządzenie Numer

51/2015

z dnia

 

3 września

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

50/2015

z dnia

 

27 sierpnia

2015

roku

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

49/2015

z dnia

 

27 sierpnia

2015

roku

w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.

 

Zarządzenie Numer

48/2015

z dnia

 

21 sierpnia

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

47/2015

z dnia

 

18 sierpnia

2015

roku

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

46/2015

z dnia

 

17 sierpnia

2015

roku

w sprawie powołania komisji do opiniowania podań o przydział lokali socjalnych i komunalnych stanowiących własność gminy

 

Zarządzenie Numer

45/2015

z dnia

 

13 sierpnia

2015

roku

zmieniające zarządzenie Nr.71/2014 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

44/2015

z dnia

 

12 sierpnia

2015

roku

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

43/2015

z dnia

 

12 sierpnia

2015

roku

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

 

Zarządzenie Numer

42/2015

z dnia

 

12 sierpnia

2015

roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 

Zarządzenie Numer

41/2015

z dnia

 

12 sierpnia

2015

roku

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

40/2015

z dnia

 

3 sierpnia

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

 

Zarządzenie Numer

39/2015

z dnia

 

31 lipca

2015

roku

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie z Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna"

 

Zarządzenie Numer

38/2015

z dnia

 

21 lipca

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie.

 

Zarządzenie Numer

37/2015

z dnia

 

16 lipca

2015

roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej

 

Zarządzenie Numer

36/2015

z dnia

 

10 lipca

2015

roku

w sprawie regulaminu kąpieliska niestrzeżonego w Balewie

 

Zarządzenie Numer

35/2015

z dnia

 

10 lipca

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

34/2015

z dnia

 

07 lipca

2015

roku

w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

33/2015

z dnia

 

02 lipca

2015

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Balewie.

 

Zarządzenie Numer

32/2015

z dnia

 

29 czerwca

2015

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Zarządzenie Numer

31/2015

z dnia

 

12 czerwca

2015

roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

 

Zarządzenie Numer

30/2015

z dnia

 

12 czerwca

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

29/2015

z dnia

 

12 czerwca

2015

roku

w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Zarządzenie Numer

28/2015

z dnia

 

12 czerwca

roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

27/2015

z dnia

 

12 czerwca

2015

roku

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

Zarządzenie Numer

26/2015

z dnia

 

21 maja

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

25/2015

z dnia

 

20 maja

2015

roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

24/2015

z dnia

 

07 maja

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

23/2015

z dnia

 

30 kwietnia

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie.

 

Zarządzenie Numer

22/2015

z dnia

 

30 kwietnia

2015

roku

w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Plany Ochrony Informacji Niejawnych oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

21/2015

z dnia

 

27 kwietnia

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

20/2015

z dnia

 

24 kwietnia

2015

roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznaj oraz operatorów obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

Zarządzenie Numer

19/2015

z dnia

 

20 kwietnia

2015

roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mikołajki Pomorskie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Zarządzenie Numer

18/2015

z dnia

 

20 kwietnia

2015

roku

w sprawie : powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania dowodów osobistych

 

Zarządzenie Numer

17/2015

z dnia

 

02 kwietnia

2015

roku

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia po.stępow.ania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu meogramczonego pn:

„Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach Pomorskich wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej"


 

Zarządzenie Numer

16/2015

z dnia

 

31 marca

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

15/2015

z dnia

 

23 marca

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krasnej Łące 20.

 

Zarządzenie Numer

14/2015

z dnia

 

17 marca

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, położonej w Cieszymowie gmina Mikołajk i Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

13/2015

z dnia

 

12 marca

2015

roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda", w gminie Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

12/2015

z dnia

 

12 marca

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, położonej w Krasnej Łące gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

11/2015

z dnia

 

25 lutego

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 

Zarządzenie Numer

10/2015

z dnia

 

25 lutego

2015

roku

w sprawie organizacji systemu dystrybucji i wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

 

Zarządzenie Numer

9/2015

z dnia

 

03 lutego

2015

roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

8/2015

z dnia

 

02 lutego

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

7/2015

z dnia

 

28 stycznia

2015

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

 

Zarządzenie Numer

6/2015

z dnia

 

23 stycznia

2015

roku

w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 r. zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

5/2015

z dnia

 

21 stycznia

2015

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Stążkach.

 

Zarządzenie Numer

4/2015

z dnia

 

20 stycznia

2015

roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności iform kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Numer

3/2015

z dnia

 

07 stycznia

2015

roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2014 roku.

 

Zarządzenie Numer

2/2015

z dnia

 

05 stycznia

2015

roku

w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

1/2015

z dnia

 

02 stycznia

2015

roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i planu finansowego Urzedu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2015.