Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenia Wójta 2018

Utworzono: środa, 10 styczeń 2018 07:54 | Opublikowano: środa, 10 styczeń 2018 07:54
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zarządzenie Wójta Numer 74/2018 

z dnia 

31 grudnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do prowadzenia w imieniu  Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie okreslonych spraw gminy.

 

Zarządzenie Wójta Numer 73/2018 

z dnia 

31 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania Zastepcy Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 72/2018 

z dnia 

27 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 

Zarządzenie Wójta Numer 71/2018 

z dnia 

6 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 70/2018 

z dnia 

6 grudnia 2018 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 69/2018 

z dnia 

27 listopada 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Balewie obręb Perklice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat.

 

Zarządzenie Wójta Numer 68/2018 

z dnia 

27 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Wójta Numer 66/2018 

z dnia 

14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019

 

Zarządzenie Wójta Numer 65/2018 

z dnia 

14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 63/2018 

z dnia 

31 października 2018 roku

w sprawie zmian Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Wójta Numer 62/2018 

z dnia 

31 października 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 61/2018 

z dnia 

31 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Zarządzenie Wójta Numer 60/2018 

z dnia 

24 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 59/2018 

z dnia 

22 października 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2018/2019 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich , GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 58/2018 

z dnia 

12 października 2018 roku

w sprawie w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 57/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

 

Zarządzenie Wójta Numer 56/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie  wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe  lub artystyczne

 

Zarządzenie Wójta Numer 55/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej

 

Zarządzenie Wójta Numer 54/2018 

z dnia 

4 października 2018 roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy  Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 53/2018 

z dnia 

3 października 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 51/2018 

z dnia 

28 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

 

Zarządzenie Wójta Numer 50/2018 

z dnia 

24 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku gminy

 

Zarządzenie Wójta Numer 49/2018 

z dnia 

12 września 2018 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019

 

Zarządzenie Wójta Numer 48/2018 

z dnia 

10 września 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 47/2018 

z dnia 

31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 46/2018 

z dnia 

30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Wójta Numer 45/2018 

z dnia 

28 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej   w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 44/2018 

z dnia 

28 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 43/2018 

z dnia 

22 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich wyłącznie w postaci elektronicznej

 

Zarządzenie Wójta Numer 42/2018 

z dnia 

20 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej   w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Wójta Numer 41/2018 

z dnia 

20 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 40/2018 

z dnia 

08 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 39/2018 

z dnia 

06 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Balewie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 38/2018 

z dnia 

24 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenie z programu ,,Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu ,,Dobry start".

 

Zarządzenie Wójta Numer 37/2018 

z dnia 

23 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 35/2018 

z dnia 

29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 34/2018 

z dnia 

29 czerwca 2018 roku

w sprawie przekazania środków trwałych

 

Zarządzenie Wójta Numer 33/2018 

z dnia 

20 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 32/2018 

z dnia 

08 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Zarządzenie Wójta Numer 31/2018

z dnia 

07 czerwca 2018 roku

w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym organizowanym przez starostę sztumskiego.

 

Zarządzenie Wójta Numer 30/2018 

z dnia 

30 maja 2018 roku

w sprawie wyboru  ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia  wykonania  zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 

Zarządzenie Wójta Numer 29/2018 

z dnia 

29 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczoncyh do dzierżawy, położonych w Cieszymowie obręb Stążki.

 

Zarządzenie Wójta Numer 28/2018 

z dnia 

28 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Stązkach na okres do trzech miesięcy

 

Zarządzenie Wójta Numer 27/2018 

z dnia 

23 maja 2018 roku

w sprawie wdrożenia  klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych

 

Zarządzenie Wójta Numer 26/2018 

z dnia 

22 maja 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 25/2018 

z dnia 

15 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do zamiany, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 24/2018 

z dnia 

24 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej

 

Zarządzenie Wójta Numer 23/2018 

z dnia 

30 kwietnia 2018 roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wyskości środków na poszczególne zadania.

 

Zarządzenie Wójta Numer 22/2018 

z dnia 

24 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 21/2018 

z dnia 

16 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 20/2018 

z dnia 

16 kwietnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia przeglądów materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 19/2018 

z dnia 

16 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 

Zarządzenie Wójta Numer 18/2018 

z dnia 

10 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Pierzchowicach.

 

Zarządzenie Wójta Numer 17/2018 

z dnia 

26 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 16/2018 

z dnia 

26 lutego  2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 15/2018 

z dnia 

23 lutego  2018 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Mikołajakch Pomorskich w roku 2018.

 

Zarządzenie Wójta Numer 14/2018 

z dnia 

23 lutego  2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 13/2018 

z dnia 

14 lutego  2018 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego  nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Wójta Numer 12/2018 

z dnia 

13 lutego  2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż majątku ruchomego tj. hali stalowej położonej w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 11/2018 

z dnia 

13 lutego  2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 10/2018 

z dnia 

09 lutego  2018 roku

w sprawie zminany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 9/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

Powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Uregulowanie gospodarki wodociągowej  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej  wraz z przyłączami"

 

Zarządzenie Wójta Numer 8/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.

 

Zarządzenie Wójta Numer 7/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 6/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

Zarządzenie Wójta Numer 5/2018 

z dnia 

24 stycznia  2018 roku

w sprawie zminany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 4/2018

z dnia 

 23 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 3/2018 

z dnia 

17 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 51/2017w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji zbędnych składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 2/2018 

z dnia 

04 stycznia 2018 roku

w sprawie  wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd/wjazd pojazdów poza znaki ograniczenia tonażu lub ruch na drogach gminnych i wewnętrznych w granicach Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 1/2018

z dnia 

03 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzedu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami