Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenia Wójta 2020

Utworzono: środa, 22 styczeń 2020 07:30 | Opublikowano: środa, 22 styczeń 2020 07:30
Andrzej Czarnecki
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zarządzenie Wójta

Numer 53/2020 

z dnia 

27 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.
.

Zarządzenie Wójta

Numer 52/2020 

z dnia 

13 sierpnia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 51/2020 

z dnia 

10 sierpnia 2020 roku

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie Wójta

Numer 50/2020 

z dnia 

5 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020 - 2027

Zarządzenie Wójta

Numer 49/2020 

z dnia 

5 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta

Numer 48/2020 

z dnia 

4 sierpnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 47/2020 

z dnia 

28 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 46/2020 

z dnia 

24 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Wójta

Numer 45/2020 

z dnia 

22 lipca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie obręb Perklice.

Zarządzenie Wójta

Numer 44/2020 

z dnia 

6 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 42/2020 

z dnia 

26 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 41/2020 

z dnia 

26 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Balewie obręb Perklice.

Zarządzenie Wójta

Numer 40/2020 

z dnia 

19 czerwca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Zarządzenie Wójta

Numer 39/2020 

z dnia 

10 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 38/2020 

z dnia 

9 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania operatorów informatycznych do obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 37/2020 

z dnia 

9 czerwca 2020 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 36/2020 

z dnia 

8 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie Wójta

Numer 35/2020 

z dnia 

8 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Wójta

Numer 34/2020 

z dnia 

5 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020 - 2027

Zarządzenie Wójta

Numer 33/2020 

z dnia 

2 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 32/2020 

z dnia 

29 maja 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 31/2020 

z dnia 

25 maja 2020 roku

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 30/2020 

z dnia 

11 maja 2020 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Wójta

Numer 29/2020 

z dnia 

8 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów

Zarządzenie Wójta

Numer 28/2020 

z dnia 

29 kwietnia 2020 roku

w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Mikołajki Pomorskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Wójta

Numer 27/2020 

z dnia 

29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 26/2020 

z dnia 

28 kwietnia 2020 roku

Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Zarządzenie Wójta

Numer 25/2020 

z dnia 

15 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 24/2020 

z dnia 

27 marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 23/2020 

z dnia 

23 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 22/2020 

z dnia 

16 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Zarządzenie Wójta

Numer 21/2020 

z dnia 

16 marca 2020 roku

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS -COV-2

Zarządzenie Wójta

Numer 20/2020 

z dnia 

12 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Zarządzenie Wójta

Numer 19/2020 

z dnia 

5 marca 2020 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 18/2020 

z dnia 

2 marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 17/2020 

z dnia 

2 marca 2020 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 16/2020 

z dnia 

18 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 15/2020 

z dnia 

18 lutego 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Balewie obręb Perklice.

Zarządzenie Wójta

Numer 14/2020 

z dnia 

17 lutego 2020 roku

w sprawie stawki czynszu za najem lokali komunalnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 13/2020 

z dnia 

31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 12/2020 

z dnia 

30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 11/2020 

z dnia 

24 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 10/2020 

z dnia 

24 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Wójta

Numer 9/2020 

z dnia 

23 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 8/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 7/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 6/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 5/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Wójta

Numer 4/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 3/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Wójta

Numer 2/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich za święta przypadające w sobotę.

Zarządzenie Wójta

Numer 1/2020 

z dnia 

7 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Krasnej Łące.